Sesiunea V (anul 2021)

GHIDUL SOLICITANTULUI-condiții specifice de accesare a fondurilor prin Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest)
pentru MĂSURA M1/1A – Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale (publicat la 09.03.2021)

Sesiunea IV (anul 2019)

Ghidul solicitantului varianta finală măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest (publicat la 18.02.2019)

Sesiunea III (anul 2018)

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest (publicat în data de 22.11.2018)

Sesiunea II (anul 2018)

Ghidul solicitantului – M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

Sesiunea I (anul 2017)

MĂSURA 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest

Măsura M6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv

Ghidul solicitantului – M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare

Ghidul solicitantului – M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest