Conferință tematică

Comunicat de presă, conferința tematică intitulată „Schimb de experiență, expertiză şi bune practici în domeniul implementării corepunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală” organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.”

COMUNICAT DE PRESA

CONFERINȚĂ TEMATICĂ organizată de GAL “BANAT-VEST”

Asociația Grup de Acţiune Locală “Banat-Vest”, Judeţul Timiș,  vă invit ă să participați în 02.12 2013, începând cu orele 1200 la sediul GAL din orașul Jimbo lia, str. Ștefan cel Mare la conferința tematică nr. IV,  intitulată  „Schimb  de  experiețăn,  expertiză  şi  bune  practici   în  domeniul  implementării corepunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală”organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.”

Rolul acestei conferinţe vizează identificarea exemplelor de bune practici bazându-ne pe experiența echipelor tehnice ale GAL-urilor din regiunea Vest, implementarea în condțiii optime a strategiei, pregătirea și aplicarea eficientă de noi finanțări disponibile prin axa  LEADER.

Planul de Dezvoltare Locală pune un accent deosebit pe cooperarșei colaborare. Astfel că, obiectivul principal al conferinței tematice este   conștientizarea avantajelor colaborării și cooperării. Valorizând experiența  resurselor  umane  din  compartimentele  tehnice  ale  Gal-urilor  și  diseminând  rezultatele obținute  de  către  acestea  vom  contribui  la  crearea  pârghiilor  necesare  facilitării  implementării strategiilor de dezvoltare locală elaborării viitoarelor strategii.

Grupul de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este un parteneriat public privat care reuneşte 60 de membri (persoane fizice şi juridice provenind din mediul privat, public şi sectorul asociativ), constituit în cadrul Axei 4 Leader din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. GAL-ul este  autorizat să implementeze Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului care acoperă oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar.

Grupul de Acţiune Locală „Banat-Vest”                                                      Soltesz Mihaela,

Departament Comunicare şi Relaţii Publice                                                 Manager GAL

Invitație, conferință tematică

Invitație, conferința tematică intitulată „Schimb de experiență, expertiză şi bune practici în domeniul implementării corespunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală” organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.

Asociația Grup de Actiune Locală „Banat-Vest”, Jimbolia, Str. Stefan cel Mare, nr.9,
Tel/Fax: 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro

INVITAȚIE

Către: Ref. Invitație participare Conferința tematică „Schimb de experiență, expertiză şi bune practici în domeniul implementării corepunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală” Asociația Grup de Acţiune Locală “Banat-Vest”, Judeţul Timiș, vă invită să participați în 02.12 2013, începând cu orele 1200 la sediul GAL din orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare la conferința tematică nr. IV, intitulată „Schimb de experiență, expertiză şi bune practici în domeniul implementării corepunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală”organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.” Rolul acestei conferinţe vizează identificarea exemplelor de bune practici bazându-ne pe experiența echipelor tehnice ale GAL-urilor din regiunea Vest, implementarea în condiții optime a strategiei, pregătirea și aplicarea eficientă de noi finanțări disponibile prin axa LEADER. Agenda evenimentului se află atașată la prezenta invitație.

Pentru mai multe informații despre conferință puteţi apela numărul de telefon: 0256-360078 sau 0736-618.195, persoană de contact:

Heisu Alina, Secretar, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro Vă așteptăm cu drag.

AGENDĂ

Conferință tematică IV „Schimb de experiență, expertiză şi bune practici în domeniul implementării corepunzătoare a Strategiei de dezvoltare locală”

Data: 02.12.2013

 • 12:00-12:15 – Primirea invitaţilor
 • 12:15-13:15– Cuvânt de deschidere; Scurtă prezentare a Planului de dezvoltare locală și a stadiului implementării acestuia Prezentare coordonată de D-l Ordodi Arcadie- Președintele Asociației GAL Banat-Vest
 • 13:15-14:00–Prezentarea planului anual de acțiune a asociației GAL Banat-Vest Prezentare coordonată de d-na Mihaela Soltesz- Manager General GAL
 • 14:15-15:00– Pauză de cafea
 • 15:00-17:00- Masă rotundă (întrebari, răspunsuri, dezbateri) pe tema Eficientizarii activității întreprinse de compartimentele tehnice ale GAL-urilor.
 • Schimb de experiență

Comunicat de presă

Comunicat de presă, seminar de informare cu tema „Perspective în dezvoltarea locală în cadrul teritoriului cuprins de Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest.”

GAL “BANAT-VEST” organizează SEMINARII DE INFORMARE cu tema

„Perspective în dezvoltarea locală în cadrul teritoriului cuprins de Asociația Grup de Acțiune Locala Banat-Vest”.

 Grupul de Acţiune Locală “Banat-Vest”, Judeţul Timși, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în baza celei de-a doua sesiuni de proiecte lansate în perioada 14.10.2013-29.11.2013  pentru următoarele Măsuri din cadrul Planului de Dezvoltare Locală:

 • Măsura 41.1.112- “Instalarea tinerilor fermieri”
 • Măsura 41.1.121-“Modernizarea exploatațiilor agricole”
 • Măsura 41.1.123- “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”
 • Măsura 41.3.322- “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
 • Măsura 41.3.312-„Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”
 • Măsura 41.3.313-“Încurajarea activităților turistice”

Seminariile se vor desfășura după următorul program:

Nr. crt.

Data

Interval orar

Locația

1

16 octombrie 2013 1000-1200 Primăria Comunei Comloșu Mare

2

16 octombrie  2013 1300-1500 Primăria Comunei Cărpiniș

3

17 octombrie 2013 1000-1200 Primăria Comunei Uivar

4

17 octombrie 2013 1300-1500 Primăria Comunei Otelec

Întâlnirea cu caracter public se adresează atât Administrațiilor Publice Locale cât și potențialilor beneficiari privați (firme, ONG-uri) situate în cadrul GAL-ului “Banat-Vest”,

Totodată seminariile se adreseazăși persoanelor fizice din teritoriul cuprins de GAL persoane care doresc să îşi dezvolte o afacere în domeniul agricol, zootehnic, meşteşugăresc etc prin obţinerea de fonduri nerambursabile pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei măsuri lansate în cadrul apelului de selec ție.

Pentru mai multe informaț ii despre întâlnire puteţi apela numărul de telefon: 0256-360078  0736-618.197, persoană de contact: Mihaela Soltesz, Manager General, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

 

Grupul de Acţiune Locală „Banat-Vest”                                                        Soltesz Mihaela,

Departament Comunicare şi Relaţii Publice                                                   Manager General GAL