Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

     Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie al proiectelor (CSP), format din membrii parteneriatului. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. (CSP) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor din SDL, în conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu procedura de selecţie prezentată în SDL. CSP este alcătuit din 7 membri: 7 membrii plini și 7 membrii supleanți având următoarea structură:

  • Parteneri publici: 28,57% și parteneri privați: 71,73%,
  • Parteneri din mediul urban: 14,29%, 85,71% parteneri din mediul rural.
PARTENERI PUBLICI (28,57%)
Partener Funcția în CS Tip/Observații
1.Comuna Gottlob Președinte, Membru plin APL mediu rural
2.Comuna Checea Membru plin APL mediu rural
3.Comuna Lenauheim Membru supleant APL mediu rural
4.Comuna Cărpiniș Membru supleant APL mediu rural
PARTENERI PRIVAȚI (42,86%)
Partener Funcția în CS Tip/Observații
5.Talpai Rafaela Elisabeta II Secretar, Membru plin II, mediul rural
6. Manea Andrea-Valentina II Membru plin II, mediul rural
7. S.C Adnan Legumix S.R.L Membru plin SRL, mediul rural
8. Florea Daniel Florin P.F.A Membru supleant PFA, mediul rural
SOCIETATE CIVLĂ (28,57%)
Partener Funcția în CS Tip/Observații
9. Asociația Roma Acces Membru plin ONG, mediul urban
10. Asociația Otelekert-Pro Otelec Membru plin ONG, mediul rural
11. Asociația Csekonics Jimbolia Membru supleant ONG, mediul urban
12. Asociația Pro-Iohanisfeld Membru supleant ONG, mediul rural
13. Asociația Otelek Magyarul Magyarokert Egyesulet Membru supleant ONG, mediul rural
14. Asociația Civică Satul Bănățean Membru supleant ONG, mediul rural