Sesiunea II

Măsura 6.5/6B

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

ANUNȚ IMPORTANT!

Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1 Cerere de finanțare 6.5/6B

Anexa 2.1. Memoriu Justificativ

Anexa 2.2. Studiu de Fezabilitate

Anexa 3 Declarație pe propria răspundere raportare

Anexa 4 Declarație pe propria răspundere monitorizare

Anexa 5 Model HCL

Anexa 6 Fișa Măsurii

Anexa 7 Declarație pe propria răspundere eligibilitate

Anexa 8.1. Declarație GDPR GAL

Anexa 8.2. Declarație GDPR Afir

Anexa 9 Declarație privind respectarea regulii de cumul minimis

6.5/6B Fișa de conformitate

6.5/6B Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

6.5/6B Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Măsura 6.2/6A

Ghidul solicitantului – M 6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv

ANUNȚ IMPORTANT!

Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1. Cerere de finanțare 6.2 6A

Anexa 2. Model Plan de Afaceri M6.2 6A

Anexa 3. Declarație raportare GAL

Anexa 4. Declarație monitorizare GAL

Anexa 5. Fisa M6_2_6A_Sprijinirea antreprenoriatului non agricol local și incluziv

Anexa 6 Lista coduri CAEN

Anexa 7 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

Anexa 8.1. Declarație încadrare în categoria de micro întreprindere și întreprindere mică

Anexa 8.2. Declarație privind respectarea regulii de cumul de minimis

Anexa 8.3. Declarația cu privire la neincadrarea în firme în dificultate

Anexa 8.4. Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 9. Declarația de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate

Anexa 10.1 Declarație GDPR GAL

Anexa 10.2 Declarație GDPR AFIR

6.2/6A Fișa de verificare a conformității

6.2/6A Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

6.2/6A Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate

__________________________________________________________

Sesiunea I

Măsura 6.4/6B

Ghidul solicitantului – M6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest

ANUNȚ IMPORTANT!

Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa1 Cerere de finanțare 6.4 6B

Anexa 2.1. Memoriu Justificativ

Anexa 2.2. Studiu de Fezabilitate

Anexa 3 Declarație pe propria răspundere raportare

Anexa 4 Declarație pe propria răspundere monitorizare

Anexa 5 Model HCL

Anexa 6 Fișa Măsurii

Anexa 7 Populația stabilă după etnie la nivelul teritoriului reprezentat de GAL Banat Vest

Anexa 8 Declaratie pe propria raspundere eligibilitate M6.4 6B

Anexa 9.1. Declarație GDPR GAL

Anexa 9.2. Declarație GDPR Afir

6.4/6B Fișa de conformitate

6.4 6B Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

6.4/6B Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Măsura 6.5/6B

Ghidul solicitan Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

ANUNȚ IMPORTANT!

Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1 Cerere de finanțare 6.5/6B

Anexa 2.1. Memoriu Justificativ

Anexa 2.2. Studiu de Fezabilitate

Anexa 3 Declarație pe propria răspundere raportare

Anexa 4 Declarație pe propria răspundere monitorizare

Anexa 5 Model HCL

Anexa 6 Fișa Măsurii

Anexa 7 Declarație pe propria răspundere eligibilitate

Anexa 8.1. Declarație GDPR GAL

Anexa 8.2. Declarație GDPR Afir

Anexa 9 Declarație privind respectarea regulii de cumul minimis

6.5/6B Fișa de conformitate

6.5/6B Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

6.5/6B Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Măsura 6.2/6A

Ghidul solicitantului – M 6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv

ANUNȚ IMPORTANT!

Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1. Cerere de finanțare 6.2 6A

Anexa 2. Model Plan de Afaceri M6.2 6A

Anexa 3. Declarație raportare GAL

Anexa 4. Declarație monitorizare GAL

Anexa 5. Fisa M6_2_6A_Sprijinirea antreprenoriatului non agricol local și incluziv

Anexa 6 Lista coduri CAEN

Anexa 7 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

Anexa 8.1. Declarație încadrare în categoria de micro întreprindere și întreprindere mică

Anexa 8.2. Declarație privind respectarea regulii de cumul de minimis

Anexa 8.3. Declarația cu privire la neincadrarea în firme în dificultate

Anexa 8.4. Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 9. Declarația de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate

Anexa 10.1 Declarație GDPR GAL

Anexa 10.2 Declarație GDPR AFIR

6.2/6A Fișa de verificare a conformității

6.2/6A Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

6.2/6A Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate

6.2/6A Fișa de verificare a condițiilor artificiale