Comisia de contestaţii (CC) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare şi selecţie al proiectelor pentru finanţare. Comisia de contestaţii este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: 3 membri plini şi 2 supleanți după cum urmează:

1. Partener: S.C MERPANO S.R.L, Membru plin, SRL, mediul rural;

2. Partener: Asociația Crescătorilor de păsări și animale mici cu blană Fauna, Membru plin, ONG, mediul urban;

3. Partener: Fundația Siguranța pentru Copii în România, Membru plin, ONG, mediul rural;

4. Partener: Societatea Agricolă Comloșana, Membru supleant, societate agricolă, Balog Gavril;

5. Partener: Cerba Daniela II, Membru supleant, II, mediul rural;