Măsura – M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest