Anunț apel sesiune depunere proiecte, Sesiunea 4/10.09-10.10.2014

Apeluri variantă completă

  • 41.3.322.4.2014_l

    Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Apeluri variantă simplificată

  • 41.3.322.4.2014_s

    Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale