MANAGER DE GAL

Ionela Gorgan

Responsabilități

1.Asigură implementarea SDL și buna funcționare a Asociației „GAL Banat-Vest”:
2.Asigură activitatea de informare și promovare a programelor de finanțare derulate de GAL:
3.Coordonează activitatea de lansare a apelurilor de finanțare pentru proiecte:
4.Coordonează activitatea de consultanță pentru beneficiarii GAL:
5.Coordonează activitatea de analiză, evaluare, selecție și monitorizare a proiectelor depuse la Asociația “GAL Banat-Vest”

MANAGER PROIECT

Mihaela Soltesz

Responsabilități:

– Elaborează ghidurile și manualele de proceduri pentru măsurile GAL și actualizarea periodică a lor;
– Informează potențialii beneficiari de măsurile active;
– Preia și înregistrază proiectele depuse la GAL;
– Verifică conformitatea proiectelor atât la nivelul documentelor cât și pe teren;
– Verifică eligibilitatea proiectelor;
– Transmite scrisori către solicitanți;
– Întocmește și transmite fișe de informații suplimentare, dacă este cazul;
– Întocmește rapoartele privind conformitatea și eligibilitatea proiectelor;
– Arhivează documentele pe suport de hârtie și electronic;
– Răspunde de evaluarea proiectelor;
– Pregătește documentația pentru selecția proiectelor;
– Realizează raportul intermediar/final de selecție al proiectelor;
– Organizează alături de echipa tehnică ședintele de selecție ale proiectelor și pune la dispoziția comitetului de selecție toate informațiile necesare;
– Răspunde de activitatea de contractare a proiectelor, conform fluxului SDL;
– Întocmește dosarul administrativ al fiecărui proiect;
– Monitorizează proiectele contractate;

MANAGER PROIECT

Silviu Sîrbu

Responsabilități:

– Elaborează ghidurile și manualele de proceduri pentru măsurile GAL și actualizarea periodică a lor;
– Informează potențialii beneficiari de măsurile active;
– Preia și înregistrază proiectele depuse la GAL;
– Verifică conformitatea proiectelor atât la nivelul documentelor cât și pe teren;
– Verifică eligibilitatea proiectelor;
– Transmite scrisori către solicitanți;
– Întocmește și transmite fișe de informații suplimentare, dacă este cazul;
– Întocmește rapoartele privind conformitatea și eligibilitatea proiectelor;
– Arhivează documentele pe suport de hârtie și electronic;
– Răspunde de evaluarea proiectelor;
– Pregătește documentația pentru selecția proiectelor;
– Realizează raportul intermediar/final de selecție al proiectelor;
– Organizează alături de echipa tehnică ședintele de selecție ale proiectelor și pune la dispoziția comitetului de selecție toate informațiile necesare;
– Răspunde de activitatea de contractare a proiectelor, conform fluxului SDL;
– Întocmește dosarul administrativ al fiecărui proiect;
– Monitorizează proiectele contractate;

ANIMATOR/EVALUATOR PROIECTE

Bogdan Vacarescu

Responsabilități:

– Inițiază și desfășoară activităţi de animare a teritorului acoperit de GAL;
– Răspunde de activitatea de informare și promovare a măsurilor de finanțare derulate de GAL prin identificarea canalelor de promovare și informare și pregătirea materialelor necesare;
– Crează materiale informative și promoționale ale GAL-ului;
– Desfășoară activități de promovare în teritoriul GAL a acţiunilor întreprinseGAL;
– Menține relația cu mass-media pentru promovarea acțiunilor Gal-ului;
– Răspunde de publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL și lansarea cu prioritate a apelurilor de selecție pentru proiectele de infrastructură socială și a operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
– Participă la pregătirea documentaţiilor de lucru necesare atribuirii contractelor de achiziţii pentru bunuri şi servicii aferente costurilor de funcționare și animare;
– Participă la întocmirea caietelor de sarcini/ termenilor de referinţă în vederea achiziţionării bunurilor şi serviciilor necesare proiectului;
– Întocmește cererile de plată aferente costurilor de funcționare și animare;
– Realizează verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)