Măsura – M6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest