Măsura 6.5/6B

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

Anunț important!!!
Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1. Cererea de finanțare

Anexa 2.1. Memoriu justificativ

Anexa 2.2. Studiu de fezabilitate

Anexa 3. Declaratia de raportare

Anexa 4. Declaratia de monitorizare

Anexa 5. Model HCL

Anexa 6. Fisa masurii

Anexa 7. Declaratia de eligibilitate

Anexa 8.1. Declaratie GDPR GAL

Anexa 8.2. Declaratie AFIR

Anexa 9. Declaratie privind respectarea regulii de minimis

Fișă de conformitate

Fișă de conformitate a criteriilor de selecție

Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate

M6.1/6A

Ghidul solicitantului – M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriului GAL Banat-Vest

Anunț important!!!
Dacă întâmpinați probleme cu funcțiile macros din excel la Anexa 1, vă rugăm să ne contactați pe email (gal.banat_vest@yahoo.ro) pentru a vi-l trimite într-o altă versiune de excel.

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.1/6A

Anexa 2.1 – Model studiu de fezabilitate HG 28

Anexa 2.2 – Model studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2.3 – Model studiu de fezabilitate – Anexa B

Anexa 2.4 – Model studiu de fezabilitate – Anexa C

Anexa 3 – Declarație de raportare către GAL

Anexa 4 – Declarație de monitorizare și verificare GAL

Anexa 5 – Fișa măsurii M6.1/6A

Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 7 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

Anexa 8.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 8.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul_(minimis)

Anexa 8.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 8.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02

Anexa 9 – Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private

Anexa 10 – Declaratie pe propria raspundere eligibilitate M6.1 6A

Anexa 11.1 – Declaratie GDPR GAL

Anexa 11.2 – Declaratie GDPR AFIR

Fișă de conformitate

Fișă de conformitate a criteriilor de selecție

Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate