PRELUNGIRE

SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE

pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest     

Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest anunță PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE, din perioada inițială 01.03.2019-15.10.2019 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, AVÂND CA TERMEN FINAL DE DEPUNERE A PROIECTELOR DATA DE 15.10.2019, ora. 16.00.

Data publicarii: 15.09.2019

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 04/6.4/6B/01.03.2019-15.10.2019

 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 15.10.2019, ora 16.00

 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție a Proiectelor. GAL Banat-Vest va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galbanatvest.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia.

 

IMPORTANT! Condițiile referitoare la depunerea și conținutul cererilor de finanțare rămân neschimbate!

Menționăm că nu au fost modificate condițiile de eligibilitate și selecție ale apelului de selecție initial ,precum și toate cerințele  specificate în apelul inițial

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

Web: www.galbanatvest.ro

 

Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

PRELUNGIRE 

SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE

pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest     

Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest anunță PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE, din perioada inițială 01.03.2019-31.07.2019 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, AVÂND CA TERMEN FINAL DE DEPUNERE A PROIECTELOR DATA DE 15.09.2019, ora. 16.00.

Data publicarii: 31.07.2019

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 04/6.4/6B/01.03.2019-15.09.2019

 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 15.09.2019, ora 16.00

 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție a Proiectelor. GAL Banat-Vest va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galbanatvest.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia.

 

IMPORTANT! Condițiile referitoare la depunerea și conținutul cererilor de finanțare rămân neschimbate!

Menționăm că nu au fost modificate condițiile de eligibilitate și selecție ale apelului de selecție initial ,precum și toate cerințele  specificate în apelul inițial

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

Web: www.galbanatvest.ro

 

Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

PRELUNGIRE 

SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE

pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest     

Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest anunță PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE, din perioada inițială 01.03.2019-31.05.2019 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, AVÂND CA TERMEN FINAL DE DEPUNERE A PROIECTELOR DATA DE 31.07.2019, ora. 16.00.

Data publicarii: 31.05.2019

 

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 04/6.4/6B/01.03.2019-31.07.2019

 

Termenul limită de depunere a proiectelor: 31.07.2019, ora 16.00

 

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție a Proiectelor. GAL Banat-Vest va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galbanatvest.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia.

 

IMPORTANT! Condițiile referitoare la depunerea și conținutul cererilor de finanțare rămân neschimbate!

Menționăm că nu au fost modificate condițiile de eligibilitate și selecție ale apelului de selecție initial ,precum și toate cerințele  specificate în apelul inițial

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura Măsura 6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

Web: www.galbanatvest.ro

 

Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.