ASOCIAȚIA “GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”

Teritoriul acoperit de GAL “Banat-Vest” este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar.

Jimbolia. Oraşul Jimbolia este situat în Câmpia Banatului, la contactul dintre Câmpia Timişului si Câmpia Mureşului. Se află la intersecţia unor căi de comunicaţie ce fac legătura dintre România şi Serbia, fiind şi punct de frontieră feroviar şi rutier la graniţa dintre cele două ţări. Este legat de Timişoara prin DJ 59A şi linia ferată Kikinda (SR) -Jimbolia – Timişoara.

Cărpiniş. Localitatea Cărpiniş se situează pe DN59A, la o distanţă de 27,9 km de municipiul Timişoara şi 15,3 km de Jimbolia, oraşul cel mai apropiat. Are staţie CFR la linia Timişoara – Jimbolia şi totodată de aici porneşte şi linia Cărpiniş – Ionel (Iohanisfeld).

Iecea Mare. Comuna Iecea Mare a fost înfiinţată în baza Legii nr.84/2004, desprinzându-se de comuna Cărpiniş.Cenei se situează în vestul judeţului Timiş, pe malul drept al râului Bega Veche, aproape de graniţa cu Serbia. Distanţa faţă de oraşele de referinţă este de circa 28 km de municipiul Timişoara şi 23 km de oraşul Jimbolia. Cenei este traversat de drumul naţional DN59B şi de calea ferată Cărpiniş-Ionel, cu staţie CFR proprie. Se învecinează la nord-vest cu satul

Checea, la nord Cărpiniş (8 km), la nord-est Bobda (3 km), la sud Uivar (7 km).Checea. Comuna Checea a fost reînfiinţată în 2004, desprinzându-se de Cenei.

Lenauheim. Comuna Lenauheim se găseşte la o distanţă de 45 km de reşedinţa de judeţ, Timişoara. Localitatea a fost înfiinţată în anul 1767 prin colonizare cu populaţie germană (şvabi). A purtat denumirea oficială de Csatád până în 1926, an în care i-a fost schimbat numele în Lenauheim, în cinstea poetului Nikolaus Lenau, care s-a născut în această localitate. Casa în care s-a născut Nikolaus Lenau adăposteşte în prezent muzeul Lenau, care pe lângă documente privitoare la poet deţine şi o colecţie etnografică, constând din păpuşi îmbrăcate în costume populare specifice şvabilor bănăţeni.

Gottlob. Comuna Gottlob a fost înfiinţată prin Legea nr.54/2004, desprinzându-se administrativ de comuna Lovrin.

Comuna Săcălaz este situată în judeţul Timiş, la o distanţă de 7.7 Km, în partea de vest a municipiului Timişoara, şi se întinde pe o suparafaţă de 136,1 km2 . Relieful este de câmpie. Râul Timis este cea mai importantă apă curgătoare, iar pe teritoriul comunei Sacalaz, trec apele pârâului Beregsău Mare şi Niarad. Teritoriul total administrativ al comunei are o suprafaţă de 11.949 ha. Comuna Săcălaz este compusă din următoarele localităţi: localitatea de resedinţă – Săcălaz. Localităţi anexe – Beregsău Mare , Beregsău Mic. Intre localitatea Săcălaz şi Beregsău Mare distanţa este de 7.7 km, iar localitatea Beregsău Mic este situată la o distanţă de 12.3 km faţă de Săcălaz.

Uivar. Comuna Uivar a fost înfinţată în anul 1968, prin unificarea comunelor Iohanisfeld, Otelec, Pustinis şi Uivar. Din anul 2008, are în componenţă satele: Pustiniş, Răuţi şi Sînmartinu Maghiar.

Comloşu Mare. Comuna Comlosul Mare este situată în imediata apropiere a frontierei de stat cu Serbia, pe DN 59. Are în componenţă satele: Comloşu Mare, Comloşu Mic şi Lunga.

Otelec (în maghiară Ótelek). Prin Otelec trece drumul naţional DN59B. Are haltă la calea ferată Cărpiniș-Ionel. Otelecul se situează pe malul stând al Canalului Bega. Satul a fost grav afectat la inundațiile din primăvara anului 2005. Contrar așteptărilor, inundațiile au fost cauzate nu de revărsarea Canalului Bega, pe care satul este amplasat, ci de ruperea unui dig de pe râul Timiș, aflat la circa 15 km distanță. În ciuda distanței relativ mare față de râul Timiș, satul a fost puternic afectat. Peste 200 de case au fost fie grav afectate fie s-au prăbușit.

În total teritoriul cuprinde 23 de localităţi și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României. Din punct de vedere al reliefului, întreagul teritoriu este un ansamblu de câmpuri joase aparţinând Câmpiei Banatului. Privit în ansamblu relieful este de o remarcabilă monotonie, netezimea formei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega, care trece prin comuna Otelec, cu braţul Bega Veche în localităţile Săcălaz şi Beregsăul Mare şi a numeroaselor lacuri antropice, care se găsesc pe întregul teritoriu al microregiunii.