Măsura – M1/1A – Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale