Comunicat presă post conferința tematică intitulată: „Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de maximizare a absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322”

Comunicat presă și invitație conferință tematică intitulată: „Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de maximizare a absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322”

Asociația ”Grup de Acțiune Locală Banat-Vest“ vă invită să participați în perioada 03-04 octombrie 2014, la un schimb de experiență vizând diseminarea informațiilor, bunele practici și rezultatele activităților Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea Vest, respectiv județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Seminarii de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în baza celei de-a patra sesiuni de proiecte lansate în perioada 10.09.2014-10.10.2014


CONFERINȚA TEMATICĂ “Creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV-Leader prin stimularea implicării beneficiarilor” “Importanța vizibilității proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile. Publicitatea Programului Național de Dezvoltare Rurală, în particular axa IV Leader”