Procedura de evaluare a conformității cererilor de plată (DCP)

Fișe de conformitate cereri de plată – Măsura M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest

Fișe de conformitate cereri de plată – Măsura M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

 

Fișă de conformitate cereri de plată – Măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare 

Fișă de conformitate cereri de plată – Măsura M6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și inclusiv  

Manual de procedură privind evaluarea și selecția proiectelor depuse pe măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL BANAT-VEST și finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014-2020, M 19 LEADER
Versiunea 1
Septembrie 2017

Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP) și a Comisiei de Contestații (CC)
pentru proiectele ce se vor finanța prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, M 19 LEADER