Program cu publicul în perioada stării de alertă 

<p>

<br />
<span style=”color: #666699;” data-mce-style=”color: #666699;”>Program cu publicul </span></p>
<li>Program GAL BV: de luni pînă vineri, între orele <strong>08 -16:00</strong>.</li>
<li>Program cu publicul: în toate zilele de mai sus, între orele <strong>12-14:00</strong> sau cu programare prealabilă în cazul în care nu vă puteți încadra în orele de audiență.</li>
<p>Mulțumim frumos pentru înțelegere!

<br />
<br />

<span style=”color: #666699;” data-mce-style=”color: #666699;”>Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 actualizată </span>

<br />

<strong>Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”</strong>, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în teritoriul Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) reprezentate în Asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperări între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL-uri) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor reprezentate de GAL Banat-Vest la procesul de dezvoltare locală. Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea zonei din care fac parte localităţile cuprinse în prezenta Asociaţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locală (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile în sensul creşterii competitivităţii economice şi administrative, a îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din teritoriul reprezentat de asociație.

<br /><em><strong><strong>„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a <a title=”Reprezentanţei Comisiei Europene în România” href=”http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm” data-mce-href=”http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm”>Reprezentanţei Comisiei Europene în România</a>.”</strong></strong></em>„Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”„Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”<br />

<br />

<span style=”color: #333399;” data-mce-style=”color: #333399;”>Platformă pentru dezvoltarea ciclismului</span>

<br />
</p>
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 actualizată 

Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în teritoriul Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) reprezentate în Asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperări între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL-uri) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor reprezentate de GAL Banat-Vest la procesul de dezvoltare locală. Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea zonei din care fac parte localităţile cuprinse în prezenta Asociaţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locală (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile în sensul creşterii competitivităţii economice şi administrative, a îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din teritoriul reprezentat de asociație.

„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.”

„Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”

„Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”

Platformă pentru dezvoltarea ciclismului