SITUAȚIA PROIECTELOR DEPUSE LA GAL BANAT-VEST DECLARATE NECONFORME,

NEELIGIBILE SAU RETRASE