Măsura – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației