Sesiunea III

Ghidul solicitantului – 6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest.

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.3/6B
Anexa 2.1 – Memoriu justificativ
Anexa 2.2 – Studiu de fezablitate
Anexa 3 – Declarație raportare GAL
Anexa 4 – Declarație monitorizare GAL
Anexa 5 – Model HCL/AGA
Anexa 6 – Fișa măsurii M6.3/6B
Anexa 7 – Tabel populație recensământ 2011
Anexa 8 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare
Anexa 9 – Declarație de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate aferente măsurii
Anexa 10.1 – Declarație GDPR GAL
Anexa 10.2 – Declarație GDPR AFIR
Anexa 11 – Declarație privind respectare regulii de cumul (minimis)
Anexa 12 – Declarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, în contextul pandemiei de COVID-19

Sesiunea II

Ghidul solicitantului – M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriului GAL Banat-Vest

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.1/6A
Anexa 2.1 – Model studiu de fezabilitate HG 28
Anexa 2.2 – Model studiu de fezabilitate HG 907
Anexa 2.3 – Model studiu de fezabilitate – Anexa B
Anexa 2.4 – Model studiu de fezabilitate – Anexa C
Anexa 3 – Declarație de raportare catre GAL
Anexa 4 – Declarație de monitorizare și verificare GAL
Anexa 5 – Fișa măsurii M6.1/6A
Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 7 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare
Anexa 8.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 8.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul_(minimis)
Anexa 8.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 8.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02
Anexa 9 – Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 10 – Dclarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, în contextul pandemiei de COVID-19
Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere eligibilitate M6.1 6A
Anexa 12.1 – Declaratie GDPR GAL
Anexa 12.2 – Declaratie GDPR AFIR
Fișă de conformitate
Fișă de conformitate a criteriilor de selecție
Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate

Sesiunea I

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.5/6B
Anexa 2.1 – Memoriul justificativ
Anexa 2.2 – Studiul de fezabilitate
Anexa 3 – Declarație de raportare catre GAL
Anexa 4 – Declarație de monitorizare și verificare GAL
Anexa 5 – Model orientativ Hotărâre Consiliu Local
Anexa 6 – Fișa măsurii 6.5/6B
Anexa 7 – Declaratie pe proprie raspundere eligibilitate proiect
Anexa 8.1 – Declaratie protecția datelor cu caracter personal – GAL
Anexa 8.2 – Declaratie protecția datelor cu caracter personal – AFIR
Anexa 9 – Anexa 9 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 10 – Dclarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, în contextul pandemiei de COVID-19
Fișă de conformitate
Fișă de conformitate a criteriilor de selecție
Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate