Sesiunea I (2022)

Ghidul solicitantului – M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriului GAL Banat-Vest

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.1/6A
Anexa 2.1 – Model studiu de fezabilitate HG 28
Anexa 2.2 – Model studiu de fezabilitate HG 907
Anexa 2.3 – Model studiu de fezabilitate – Anexa B
Anexa 2.4 – Model studiu de fezabilitate – Anexa C
Anexa 3 – Declarație de raportare catre GAL
Anexa 4 – Declarație de monitorizare și verificare GAL
Anexa 5 – Fișa măsurii M6.1/6A
Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 7 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare
Anexa 8.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 8.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul_(minimis)
Anexa 8.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate
Anexa 8.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M.02
Anexa 9 – Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 10 – Dclarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, în contextul pandemiei de COVID-19
Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere eligibilitate M6.1 6A
Anexa 12.1 – Declaratie GDPR GAL
Anexa 12.2 – Declaratie GDPR AFIR
Fișă de conformitate
Fișă de conformitate a criteriilor de selecție
Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate

Ghidul solicitantului – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest

Anexa 1 – Cerere de finanțare – M6.5/6B
Anexa 2.1 – Memoriul justificativ
Anexa 2.2 – Studiul de fezabilitate
Anexa 3 – Declarație de raportare catre GAL
Anexa 4 – Declarație de monitorizare și verificare GAL
Anexa 5 – Model orientativ Hotărâre Consiliu Local
Anexa 6 – Fișa măsurii 6.5/6B
Anexa 7 – Declaratie pe proprie raspundere eligibilitate proiect
Anexa 8.1 – Declaratie protecția datelor cu caracter personal – GAL
Anexa 8.2 – Declaratie protecția datelor cu caracter personal – AFIR
Anexa 9 – Anexa 9 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 10 – Dclarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, în contextul pandemiei de COVID-19
Fișă de conformitate
Fișă de conformitate a criteriilor de selecție
Fișă de conformitate a criteriilor de eligibilitate