Măsura 6.1/6A- Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest (06.04.2022)