Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest (27.05.2022)