Anunț apel sesiune depunere proiecte, Sesiunea 5/03.11-14.11.2014

Apeluri variantă completă

  • 41.3.322.5.2014_l

    Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Apeluri variantă simplificată

  • 41.3.322.5.2014_s

    Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale