ANUNȚ DE PRELUNGIRE

SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE

pentru MĂSURA 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest

Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest anunță PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE, din perioada 18.04.2022-03.05.2022 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest, AVÂND CA TERMEN FINAL DE DEPUNERE A PROIECTELOR DATA DE 17.05.2022, ora 1600.

Data publicării: 03.05.2022

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: 01/2022/6.1/6A/18.04.2022-17.05.2022

Termenul limită de depunere a proiectelor: 17.05.2022, ora 1600

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție a Proiectelor. GAL Banat-Vest va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.galbanatvest.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia.

IMPORTANT! Condițiile referitoare la depunerea și conținutul cererilor de finanțare rămân neschimbate!

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în “Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura Măsura 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest dinorasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel: 0256.360.078 sau 0736.618.197

e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

Web: www.galbanatvest.ro

Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.