Măsura – M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest