Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în teritoriul Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) reprezentate în Asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperări între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL-uri) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor reprezentate de GAL Banat-Vest la procesul de dezvoltare locală. Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea zonei din care fac parte localităţile cuprinse în prezenta Asociaţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locală (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile în sensul creşterii competitivităţii economice şi administrative, a îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din teritoriul reprezentat de Asociație.