CONFERINȚA TEMATICĂ “Creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV-Leader prin stimularea implicării beneficiarilor” „MATERIALE DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR Panourile, plăcuţele, afișele şi autocolante informative”

CONFERINȚA TEMATICĂ “Creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV-Leader prin stimularea implicării beneficiarilor” “Alte finanțări disponibile pentru sectoarele public și privat”