Măsura – M1/1A – Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale

Măsura – M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare

Măsura – M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest

Măsura – M6.2/6A -Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv

Măsura – M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest

Măsura – M6.4/6B – Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest

Măsura – M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației