Universitatea de Vest din Timișoara anunță lansarea de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

UVT finanțează 200 de afaceri cu granturi de până la 40.000 de euro. Instituția a câștigat finanțări europene de 10 milioane de euro. Persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, șomerii, persoanele inactive, inclusiv studenții, pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.  Pentru mai multe detalii accesează documentul de mai jos sau, intră pe  pagina oficială a proiectului: www.uvt.ro/ro/pocu_startup/ sau vino la noi să te informăm! De luni până vineri, între orele 10.00-14.00. Telefon 0256 360 078.

Te poți informa și singur pe:

https://smartstartup.projects.uvt.ro/

https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro/

https://startupbanat.projects.uvt.ro/

http://startsmart.proiecte-feaa.ro

http://www.start-activ.ro/

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020

Notă de informare din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Clarificări privind implementarea Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul SDL” -cuantificarea locurilor de muncă-

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE CERERI DE FINANȚARE PENTRU MĂSURA M6.3/6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest”

Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest anunță PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE, din perioada 11.10.2017-10.11.2017 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura M6.3/6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest”, AVÂND CA TERMEN FINAL DE DEPUNERE A PROIECTELOR DATA DE 15.12.2017.

Data publicării: 08.11.2017
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr. ref. sesiune 01/6.3/6B/11.10.2017-10.11.2017
Noul termen de depunere a proiectelor: 15.12.2017, ora 16.00

Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în teritoriul Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) reprezentate în Asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperări între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL-uri) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor reprezentate de GAL Banat-Vest la procesul de dezvoltare locală. Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea zonei din care fac parte localităţile cuprinse în prezenta Asociaţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locală (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile în sensul creşterii competitivităţii economice şi administrative, a îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice din teritoriul reprezentat de asociație.

„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.”

„Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”

„Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”