ANUNȚ RECRUTARE PERSONAL
Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest) este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 50 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului reprezenttat de GAL Banat-Vest. Asociaţia GAL Banat-Vest scoate la concurs, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, strategiefinanțată prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, următoarele posturi vacante:
- manager proiecte – 1 post
- animator/evaluator – 1 post
cu mențiunea că activitatea se va desfășura atât la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și pe teren în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest

Asociația „Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” la sfârșitul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală

Asociația „Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat-Vest” este un parteneriat public privat care reuneşte 60 de membri provenind din mediul privat, public şi sectorul asociativ. Parteneriatul a fost constituit în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, axa IV LEADER, în vederea elaborării şi implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) care să dea posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să participe la procesul de dezvoltare locală.
Strategia elaborată şi implementată de GAL Banat-Vest s-a materializat prin proiecte în domeniul agricol și non-agricol, realizate și implementate individual de către persoane fizice și juridice în aria de acoperire a teritoriului GAL. Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar.
După 4 ani de activitate, GAL Banat-Vest marchează încheierea perioadei de programare PNDR 2007-2013, în ceea ce privește finanțările disponibile prin GAL, prin organizarea unei conferințe care va avea loc vineri, 21.08.2015, în orașul Jimbolia la restaurantul „Pensiunea Eden RV”, începând cu ora 12:00. Conferința se adresează atât membrilor și beneficiarilor GAL, precum şi tuturor persoanelor interesate și are ca principale obiective prezentarea bilanțului activităților la sfârșitul implementării strategiei teritoriului GAL Banat-Vest în perioada de programare 2007-2013, diseminarea informațiilor cu privire la rezultatele acţiunilor întreprinse de GAL și expunerea noutăților perioadei de programare 2014-2020.

„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.”

„Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”

„Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”