Avem plăcerea de a vă prezenta: Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020

Apasă aici pentru a adăuga propriul text

ANUNȚ RECRUTARE PERSONAL
Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest) este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 50 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului reprezenttat de GAL Banat-Vest. Asociaţia GAL Banat-Vest scoate la concurs, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, strategiefinanțată prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, următoarele posturi vacante:
- manager proiecte – 1 post
- animator/evaluator – 1 post
cu mențiunea că activitatea se va desfășura atât la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și pe teren în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest

Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în teritoriul Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri) reprezentate în Asociaţie, în particular prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare locală, promovarea parteneriatelor de tip public-privat şi interconectarea parteneriatelor locale, a cooperări între Grupurile de Acţiune Locală (denumite în continuare GAL-uri) la nivel regional, naţional şi european în vederea unei dezvoltări
durabile şi a îmbunătăţirii guvernanţei locale prin implicarea şi participarea membrilor comunităţilor reprezentate de GAL Banat-Vest la procesul de dezvoltare locală. Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea zonei din care fac parte localităţile cuprinse în prezenta Asociaţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii integrate de Dezvoltare Locală (SDL), prin gestionarea fondurilor europene nerambursabile în sensul creşterii competitivităţii economice şi administrative, a îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii şi diversificării activităţilor economice
din teritoriul reprezentat de Asociație.

„Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.”

„Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”

„Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”