Lista proiectelor eligibile și neselectate din lipsă de fonduri