Conferință finală 2015

Evenimentul care a marcat încheierea perioadei de programare PNDR 2007-2013, în ceea ce privește finanțările disponibile prin GAL, a avut loc vineri, 21.08.2015, în orașul Jimbolia la restaurantul „Pensiunea Eden RV”, începând cu ora 12:00. Conferința a avut principale obiective prezentarea bilanțului activităților la sfârșitul implementării strategiei teritoriului GAL Banat-Vest în perioada de programare 2007-2013, diseminarea informațiilor cu privire la rezultatele acţiunilor întreprinse de GAL și noutățile perioadei de programare 2014-2020.

Asociația ”Grup de Acțiune Locală Banat-Vest“ a organizat în perioada 4-5 iunie 2015, un schimb de experiență care a vizat abordarea exemplelor de bune practici și a rezultatelor activității Grupurilor de Acțiune Locală, aferente perioadei de programare 2007-2013. Acțiunea a avut ca scop diseminarea informațiilor, experiențelor și a rezultatelor din primii ani de activitate ai GAL-urilor. În cadrul întâlnirii s-au abordat următoarele subiecte:
1. Stadiul implementării SDL în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest și participanți, exemple de bune practici;
2. Acelerarea procesului de contractare, implementare și finalizare a proiectelor finanțate prin axa LEADER;
3. Demersuri pentru susținerea continuității activității GAL-urilor;
4. Vizită la partenerii GAL Banat-Vest. Proiecte de succes implementate în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest

Asociația „Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest” a participat în data de 25.04.2015, împreună cu 3 fermieri care își desfășoară activitatea pe teritoriul acesteia, la Târgul agricol de primăvară, eveniment organizat în cadrul proiectului „Tineri agricultori și agricultori, construiesc împreună o agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș”. Proiectul este finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), Axa 4 LEADER, măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” și este derulat de Asociația Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest împreună cu Asociația Microregională Țara Făgetului, în calitate de lider al proiectului. Târgul agricol de Primăvară s-a desfășurat pe teritoriul GAL Țara Făgetului, respectiv în comuna Dumbrava și a reunit deopotrivă producători locali din microregiunea GAL Țara Făgetului și GAL Banat-Vest.”

În perioada 27-28.03.2015 a avut loc la Jimbolia, cea de-a doua activitate a proiectului. Evenimentul, intitulat “Schimb de bune practici între fermieri și tineri fermieri în fermele de legume și de creștere a animalelor între GAL-urile partenere, respectiv vizite la ferme reprezentative de pe teritoriul GAL Banat-Vest”

Schimb de bune practici privind tehnologia de cultivare a legumelor de cultivare și depozitare a cerealelor între tinerii fermieri de pe teritoriul Asociației Microregionale Țara Făgetului și GAL Banat-Vest.