Manual de procedură privind evaluarea și selecția proiectelor depuse pe măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL BANAT-VEST și finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014-2020, M 19 LEADER
Versiunea 1
Septembrie 2017

Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP) și a Comisiei de Contestații (CC)
pentru proiectele ce se vor finanța prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, M 19 LEADER