GAL Banat-Vest vă aduce la cunostință primele ghiduri în variantă consultativă pentru măsurile 6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest și 6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației.