Comunicat de presă

Comunicat de presă, seminar de informare cu tema „Perspective în dezvoltarea locală în cadrul teritoriului cuprins de Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest.”

GAL “BANAT-VEST” organizează SEMINARII DE INFORMARE cu tema

„Perspective în dezvoltarea locală în cadrul teritoriului cuprins de Asociația Grup de Acțiune Locala Banat-Vest”.

 Grupul de Acţiune Locală “Banat-Vest”, Judeţul Timși, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în baza celei de-a doua sesiuni de proiecte lansate în perioada 14.10.2013-29.11.2013  pentru următoarele Măsuri din cadrul Planului de Dezvoltare Locală:

 • Măsura 41.1.112- “Instalarea tinerilor fermieri”
 • Măsura 41.1.121-“Modernizarea exploatațiilor agricole”
 • Măsura 41.1.123- “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”
 • Măsura 41.3.322- “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”
 • Măsura 41.3.312-„Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”
 • Măsura 41.3.313-“Încurajarea activităților turistice”

Seminariile se vor desfășura după următorul program:

Nr. crt.

Data

Interval orar

Locația

1

16 octombrie 2013 1000-1200 Primăria Comunei Comloșu Mare

2

16 octombrie  2013 1300-1500 Primăria Comunei Cărpiniș

3

17 octombrie 2013 1000-1200 Primăria Comunei Uivar

4

17 octombrie 2013 1300-1500 Primăria Comunei Otelec

Întâlnirea cu caracter public se adresează atât Administrațiilor Publice Locale cât și potențialilor beneficiari privați (firme, ONG-uri) situate în cadrul GAL-ului “Banat-Vest”,

Totodată seminariile se adreseazăși persoanelor fizice din teritoriul cuprins de GAL persoane care doresc să îşi dezvolte o afacere în domeniul agricol, zootehnic, meşteşugăresc etc prin obţinerea de fonduri nerambursabile pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei măsuri lansate în cadrul apelului de selec ție.

Pentru mai multe informaț ii despre întâlnire puteţi apela numărul de telefon: 0256-360078  0736-618.197, persoană de contact: Mihaela Soltesz, Manager General, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro

 

Grupul de Acţiune Locală „Banat-Vest”                                                        Soltesz Mihaela,

Departament Comunicare şi Relaţii Publice                                                   Manager General GAL

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager de proiect, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Manager General – 1 post (full time)

Cerințele postului

 • Experiență profesională de peste 3 ani în management organizațional, managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală
 • Buna cunoaștere a Programului Național de Dezvoltare Rurală și în special a AXEI IV LEADER
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație europeană
 • Cunoștinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cat.B)

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 07.10.2013 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. Data organizării interviurilor este: 08 octombrie 2013. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă

-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00

-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon: 0736618195 Alina HEISU- Secretar GAL Banat-Vest.