Apel de selecție M123-41-112

APEL DE SELECTIE

Masura 123- 41 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole”
Nr. Ref. sesiune M 123-41-1/12-19.10.2012
Data lansarii apelului de selectie: 19.10.2012
Data si ora limita de depunere a proiectelor: 15.12.2012, ora 14.00
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL din orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.
Fondul disponibil: 150.000 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 123-41 este de 25.000 Euro.
Comitetul de Selectie a Proiectelor:

 • numarul membrilor: 13 membri plini si 5 membri supleanti
 • public: 4 membri plini, 2 membri supleanti
 • privat: 4 membri plini, 2 membri supleanti
 • societate civila: 5 membri plini, 1 membru supleant
 • spatiul rural: 10 membri plini si 5 membri supleanti
 • urban: 3 membri plini

 

 

Apel de selecție M121-41-112

APEL DE SELECTIE

Masura 121- 41 “Modernizarea exploatatilor agricole”
Nr. Ref. sesiune M 121-41-1/12-19.10.2012
Data lansarii apelului de selectie: 19.10.2012
Data si ora limita de depunere a proiectelor: 15.12.2012, ora 14.00
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Proiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar 09:00 – 14:00, la secretariatul GAL
din orasul Jimbolia, str. Stefan cel Mare, nr.9.
Fondul disponibil: 275.000 Euro
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul
Masurii 121-41 este de 12.500 Euro.
Comitetul de Selectie a Proiectelor:

 • numarul membrilor: 13 membri plini si 5 membri supleanti
 • public: 4 membri plini, 2 membri supleanti
 • privat: 4 membri plini, 2 membri supleanti
 • societate civila: 5 membrii plini, 1 membru supleant
 • spatiul rural: 10 membrii plini si 5 membrii supleanti
 • urban: 3 membrii plini

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un număr de 4 (patru) posturi, cu mențiunea că posturile presupun atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Secretar – 1 post (full time)

Cerințele postului

 • Studii superioare
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Cunoștințe Operare PC Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea unei limbi de circulatie internațională (engleză, germană, franceză)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Absolvirea de cursuri în domeniul dezvoltării comunitare, certificat CNFPA de management de proiect, activitate relevantă în activități legate de PNDR și în special de Axa IV – LEADER; Experiență relevantă în mamagementul proiectelor si structurilor finanțate cu fonduri Europene.

 

 

Expert compartiment tehnic (manager proiecte)- 2 posturi (full time)

Cerințele postului

 • Studii superioare
 • Experiență profesională de peste 1 an în managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală,
 • Cunoștințe bune de Operare PC Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză)
 • Certificate de absolvire curs de tip LEADER sau echivalent (management de proiect autorizat CNFPA)
 • Buna cunoaștere a Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest”și a axei IV LEADER
 • Carnet conducere (cat. B)

 

 

Animator – 1 post (part time)

Cerințele postului

 • Studii medii + diplomă LEADER
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Studii superioare

 

 

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 10.10.2012 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. În situația în care pentru același post vor fi selectate mai multe CV-uri, în termen de 5 zile lucrătoare va fi organizat interviul pentru departajare. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 14 respectiv 17 octombrie 2012. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00
-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon 0745505472.