Anunț recrutare personal

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest) este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 50 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului reprezenttat de GAL Banat-Vest. Asociaţia GAL Banat-Vest scoate la concurs, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, strategie finanțată prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, următoarele posturi vacante:

manager proiecte – 1 post

animator/evaluator – 1 post

cu mențiunea că activitatea se va desfășura atât la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și pe teren în teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest.

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Animator – 1 post (part time)

Cerințele postului

 • Studii medii + diplomă LEADER
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Studii superioare

 

 

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL Banat-Vest din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați până la data de 24.10.2014 De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați  ”CV pentru postul …….” .

Selecția va fi realizată după cum urmează:

Etapa 1 – Pe baza dosarelor vor fi selectați candidații care îndeplinesc toate criterile enumerate.

Etapa 2 – Organizarea interviului de selecție. Pentru toate posturile, interviul va fi organizat de Reprezentantul legal al GAL si membrii Consiliului Director al GAL. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 30.10.2014 – 31.10.2014. Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate.. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 1000 și 1500
-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon 0736618196 Amalia Neica- Secretar GAL Banat-Vest.

 

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

 1.     Secretar – 1 post (full time)

Cerințele postului Cerințele postului

•Studii superioare

•Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)

•Cunoștințe Operare PC Word, Excel, Internet

•Cunoașterea unei limbi de circulatie internațională (engleză, germană, franceză)

•Carnet conducere (cat.B)

•Constituie avantaj:

•Absolvirea de cursuri în domeniul dezvoltării comunitare, certificat CNFPA de management de proiect, activitate relevantă în activități legate de PNDR și în special de Axa IV – LEADER; Experiență relevantă în mamagementul proiectelor si structurilor finanțate cu fonduri Europene.

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați până la data de 21.05.2014 De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați  ”CV pentru postul …….” .

 

Selecția va fi realizată după cum urmează:

Etapa 1 – Pe baza dosarelor vor fi selectați candidații care îndeplinesc toate criterile enumerate.

Etapa   2 – Organizarea interviului de selecție. Pentru acest post, interviul va fi organizat de Reprezentantul legal al GAL și membrii Consiliului Director al GAL. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 27.05.2014 – 28.05.2014. Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate.. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 1000 și 1400
-Fișa postului specifică

 

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon +40 0725522931 Gorgan Ionela Lidia- Manager  GAL Banat-Vest.

 

 

 

 

 

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

 1.     Expert compartiment tehnic (manager proiect)- 1 post (full time)

Cerințele postului Studii superioareExperiență profesională de peste 1 an în managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală,Cunoștințe bune de Operare PC Word, Excel, InternetCunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză)

Certificate de absolvire curs de tip LEADER sau echivalent (management de proiect autorizat CNFPA)

Buna cunoaștere a Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest”și a axei IV LEADER

Carnet conducere (cat. B)

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați până la data de 21.03.2014 De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați  ”CV pentru postul …….” .

Selecția va fi realizată după cum urmează:

Etapa  1  –  Pe baza dosarelor vor fi selectați candidații care îndeplinesc toate criterile enumerate.

Etapa   2 – Organizarea interviului de selecție. Pentru toate posturile, interviul va fi organizat de  Reprezentantul legal al GAL si membrii Consiliului Director al GAL. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 27.03.2014 – 28.03.2014. Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate.. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă;
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat  de la sediul asociației între orele 1000 și 1400;
-Fișa postului specifică.

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon +40 0725522931 Gorgan Ionela Lidia- Manager  GAL Banat-Vest.

 

 

 

 

 

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

 1.     Manager GAL- 1 post (full time)

Cerințele postului -Experiență profesională de peste 3 ani în management organizațional, managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală- Buna cunoaștere a Programului Național de Dezvoltare Rurală și în special a AXEI IV LEADER-Cunoașterea unei limbi străine de circulație europeană-Cunoștinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.-Carnet conducere (cat. B).

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați până la data de 14.02.2014 De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați  ”CV pentru postul …….” .

Selecția va fi realizată după cum urmează:

Etapa  1  –  Pe baza dosarelor vor fi selectați candidații care îndeplinesc toate criterile enumerate.

Etapa   2 – Organizarea interviului de selecție. Pentru toate posturile, interviul va fi organizat de  Reprezentantul legal al GAL si membrii Consiliului Director al GAL. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 18.02.2014 – 19.02.2014. Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate.. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat  de la sediul asociației între orele 1000 și 1400 
-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon 0736618195 Alina HEISU- Secretar  GAL Banat-Vest.

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager de proiect, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Manager General – 1 post (full time)

Cerințele postului

 • Experiență profesională de peste 3 ani în management organizațional, managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală
 • Buna cunoaștere a Programului Național de Dezvoltare Rurală și în special a AXEI IV LEADER
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație europeană
 • Cunoștinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cat.B)

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 07.10.2013 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. Data organizării interviurilor este: 08 octombrie 2013. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă

-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00

-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon: 0736618195 Alina HEISU- Secretar GAL Banat-Vest.

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de manager de proiect, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Manager General – 1 post (full time)

Cerințele postului

 • Experiență profesională de peste 3 ani în management organizațional, managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală
 • Buna cunoaștere a Programului Național de Dezvoltare Rurală și în special a AXEI IV LEADER
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație europeană
 • Cunoștinte bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Fișa postului se poate descărca deAICI

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 24.05.2013 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă

-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00

-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon: 0736618195 Alina HEISU- Secretar GAL Banat-Vest.

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un post de animator, cu mențiunea că postul presupune atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Animator – 1 post (part time)

Cerințele postului

 • Studii medii + diplomă LEADER
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Studii superioare.

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 24.05.2013 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. În situația în care pentru același post vor fi selectate mai multe CV-uri, în termen de 5 zile lucrătoare va fi organizat interviul pentru departajare. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 30 mai 2013. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă

-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00

-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon: 0736618195 Alina HEISU- Secretar GAL Banat-Vest.

Anunț recrutare personal

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) “Banat-Vest” este o organizație nonguvernamentală care activează în domeniul dezvoltării rurale, având la bază un parteneriat public–privat, care reunește 60 de parteneri (organizații non-guvernamentale, administrații publice locale și societăți comerciale) din 11 localități aparținând teritoriului Microregiunii Banat-Ripensis.

Asociaţia GAL “Banat-Vest” scoate la concurs, în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală finanțat prin Axa LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială, un număr de 4 (patru) posturi, cu mențiunea că posturile presupun atât munca la sediul asociației din Jimbolia, strada Ștefan Cel Mare nr. 9 cât și muncă de teren în teritoriul microregiunii cuprinse în GAL.

Secretar – 1 post (full time)

Cerințele postului

 • Studii superioare
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Cunoștințe Operare PC Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea unei limbi de circulatie internațională (engleză, germană, franceză)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Absolvirea de cursuri în domeniul dezvoltării comunitare, certificat CNFPA de management de proiect, activitate relevantă în activități legate de PNDR și în special de Axa IV – LEADER; Experiență relevantă în mamagementul proiectelor si structurilor finanțate cu fonduri Europene.

 

 

Expert compartiment tehnic (manager proiecte)- 2 posturi (full time)

Cerințele postului

 • Studii superioare
 • Experiență profesională de peste 1 an în managementul proiectelor, de preferință în proiecte de dezvoltare rurală,
 • Cunoștințe bune de Operare PC Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză)
 • Certificate de absolvire curs de tip LEADER sau echivalent (management de proiect autorizat CNFPA)
 • Buna cunoaștere a Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest”și a axei IV LEADER
 • Carnet conducere (cat. B)

 

 

Animator – 1 post (part time)

Cerințele postului

 • Studii medii + diplomă LEADER
 • Experiență profesională în activități de organizare, coordonare și relații publice (minim 2 ani)
 • Carnet conducere (cat.B)
 • Constituie avantaj:
 • Studii superioare

 

 

Cei interesați vor transmite CV-ul pe adresa de e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro sau la sediul Asociației GAL „Banat-Vest” din Jimbolia, Strada Ștefan Cel Mare, nr. 9, până la data de 10.10.2012 ora 16.00.

Pentru a participa la selecție vă rugăm să transmiteți CV Europass în care veți menționa postul pentru care candidați. De asemenenea la rubrica ”subiect” a e-mail-lui transmis vă rugăm să menționați ”CV pentru postul …….”
Evaluarea cererilor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și a egalității de șanse. Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate. În situația în care pentru același post vor fi selectate mai multe CV-uri, în termen de 5 zile lucrătoare va fi organizat interviul pentru departajare. Datele estimative ale organizării interviurilor sunt: 14 respectiv 17 octombrie 2012. Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați telefonic pentru planificarea interviului.

În cazul în care veți fi selectat pentru interviu vă rugăm să consultați următoarele documente:

-Programul Național de Dezvoltare Rurală –ultima variantă
-Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL „Banat-Vest” care poate fi solicitat de la sediul asociației între orele 10.00 și 14.00
-Fișa postului specifică

Totodată, dacă veți fi selectat la interviu vă rugăm să prezentați, acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplomă și calificări. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai sus, sau telefon 0745505472.